Scherpenheuvel

Scherpenheuvel is de meest bezochte bedevaartplaats van België.

De oorsprong verdwijnt in de donkere middeleeuwen.
Tussen Zichem en Diest op de heuveltop stond een heilige eik in kruisvorm.
Een vrome man gaf aan deze eik een christelijke betekenis door er een Mariabeeldje aan te hangen. Vele mensen kwamen hier bidden.
De toeloop van het volk begon zeer groot te worden, toen een herder die het beeldje wilde meenemen, als aan de grond genageld stond
tot een bezoeker het beeldje terug aan de boom plaatste, aldus de legende.
In 1602  timmerde men voor de eik een houten kapel, en in 1604 reeds een grotere stenen kapel.
Het jaar daarna namen Albrecht en Isabella het initiatief tot de bouw van de huidige basiliek.
Dit barokke gebouw is van bouwmeester W. Cobergher en bevat beelden van De Nole en schilderijen van Theo Van  Loon.
Na de inwijding van de kerk (1627) kwam Isabella naar voren, de handen vol met goud en juwelen.
Zij gooide ze  neer op de altaartrappen om te beduiden dat aardse goederen niet de hoogste waarden zijn in het leven.
De mensen rondom haar volgden dit voorbeeld. Tot op vandaag is deze gewoonte nog  in gebruik.
Deze bedevaartplaats is geheiligd door het gebed van miljoenen mensen die licht en vertroosting hebben gezocht en gevonden bij Maria,
de Moeder Gods, en ook onze Moeder. 

Op 2 februari 2011, feest van de opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis), heeft Paus Benedictus XVI aan het bedevaartsoord van

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel de ‘Gouden Roos’ geschonken.

Het gebruik van het schenken van de Gouden Roos door de paus aan personen of aan bijzondere plaatsen is heel oud.
Paus Leo IX vermeldt in 1051 dat het toen al een oude traditie was.
De Gouden Roos is gezegend door de Paus op Laetare Zondag (vierde zondag van de Veertigdagentijd)
en de jongste decennia geschonken aan Mariaoorden die hierdoor bevestigd worden in hun betekenis voor de ruimere kerkgemeenschap.

Het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel heeft als eerste in België deze blijk van waardering vanwege de Paus ontvangen.
De Gouden Roos is op zondag 15 mei 2011 om 15u. door Aartsbisschop André-Jozef Léonard tijdens een viering in de basiliek van
O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel geplaatst.

 

 

Gouden Roos

Maak jouw eigen website met JouwWeb