BROEDERSCHAP VAN HET H. KRUIS
TE WYCK-MAASTRICHT

Opgericht op 11 september 1813

 

Maastricht,   28 maart 2023

 

 

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

In verband met de voorbereidingen van de 386e Voetbedevaart van Maastricht naar Scherpenheuvel (207e vanaf Maastricht) v.v., van 08 mei t/m 11 mei 2023, doen wij U enige informatie toekomen.

De bijdrage in de kosten en begeleidende bus bedraagt  € 40,00 voor de 4 dagen.

Er wordt dit jaar tweemaal overnacht in “City Hostel H” Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt. Tel.: +32 (0)11 45 50 81
In Scherpenheuvel is de overnachting in het Onthaalcentrum ”De Pelgrim”, Isabellaplein 15a, Tel: +32 (0)13 35 56 40.

De kosten voor het verblijf in “City Hostel H” zijn:

Warme maaltijd, logies en ontbijt  € 49,25  per persoon.    
Toeristenbelasting € 2,40 p.p per overnachting (verplicht)

(U kunt desgewenst ook een lunchpakket van thuis meenemen of ter plaatse iets gebruiken!)

De kosten voor het verblijf in het Onthaalcentrum ”De Pelgrim” te Scherpenheuvel zijn als volgt:

Logies en ontbijt op zaal   € 12,00 per persoon. 

Logies en ontbijt op 1 of 2 persoonskamer  € 32,00.   

Zelfgemaakte boterhammen  € 5,00   Lunchpakket  € 7,00
Lakens verplicht.
Huur lakens mogelijk à € 7,00 of eventueel zelf meenemen.

Voor de warme maaltijd in Scherpenheuvel, drinken onderweg, souvenirs e.d. dient U dus voldoende zakgeld mee te nemen.

Tijdens de voettocht zal een volgbus bij de groep aanwezig zijn.

Als bijlage treft U de dagorde aan, waarop U steeds kunt zien op welk tijdstip we op de locaties aankomen en vertrekken.

Gelieve Uw blauwe bedevaartboekje niet te vergeten. Een nieuw exemplaar is niet meer gratis maar wel nog voor  € 2,00 te verkrijgen bij de coördinator.

De kosten  dienen uiterlijk vóór 16 april te worden overgemaakt op onderstaande rekeningnummer.

Aanmelden liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór 16 april met betaling i.v.m. aanvraag verzekering en de te reserveren overnachtingen,
met bijgevoegd inschrijfformulier, website 
www.Maastricht-scherpenheuvel.jouwweb.nl  of telefonisch bij:

Dhr. A.M. van den Boorn, Ursulinenstraat 34,

6245 CJ  Eijsden. Telefoon: 043-4092518 of: 06-12524650.

 

Bij voorbaat hartelijk dank en U allen een goede bedevaart toewensend.


Met vriendelijke groet namens het Bestuur van de Broederschap van het H.Kruis,

         Dhr. A.M. van den Boorn,                                     Dhr. P.G.J. Vroemen,

          Coördinator                                                           Syndicus

 

 SNS-bank: NL61 SNSB 0858433540, ten name van
 A. van den Boorn, Eijsden.

 onder vermelding van “Bedevaart Scherpenheuvel”

 Let op: dit is een gewijzigd rekeningnummer.